Welkom op de website van:
 
Productinformatie:
LTG
-Luchtroosters
-Inductieunits
-Ventilatorconvectoren
-Decentrale klimaatunits
-Luchtverdeelsystemen
-Koelconvectoren
-Hotelklimatisering
-Schoolventilatie
ORAVEN
OPPERMANN
ALRE
 
Publicaties
Informatieaanvraag
Nieuws
Sitemap
Contact T.0341493969, info@opticlima.nl
Home
 

 

Opticlima Systems logo
Akustiktherm logo  Innoverende beton activeringsystemen.

Thermisch actieve- en akoestische bouwdeelsystemen, d.m.v. betonactivering

Akustiktherm « is onderdeel van de Schneider Dńmmtechnik Group Schweiz

Fabrikant van thermisch actieve - en akoestische bouwdeelsystemen

 

Betonkernactivering met behulp van thermisch actieve bouwdeel systemen (TABS)

In het algemeen kan gesteld worden, dat Thermisch Actieve Bouwdeel Systemen (TABS) in beton aangebrachte waterleidingen zijn, die dienen voor het koelen en verwarmen.

Het thermisch activeren van plafonds met behulp van waterdoorvoerende buissystemen heeft in korte tijd opmerkelijke belangstelling gewekt bij investeerders en opdrachtgevers.

Het principe van beton kernactivering

Een bekent fenomeen is, dat in historische gebouwen met zeer dikke buitenwanden, gedurende de zomer door de hoge opslagcapaciteit van deze wanden, zelfs bij hoge buitentemperatuur, aangenaam koele ruimtetemperaturen optreden. De in de ruimte optredende warmte wordt door de koele, massieve wanden geabsorbeerd.

Bij betonkern activering wordt gebruikt gemaakt van de opslagcapaciteit van bouwdelen.

Onbeklede betonplafonds worden als energiebuffer gebruikt. Voor het koelen neemt het plafond de warmte in de ruimte op, voor het verwarmen wordt via het plafond warmte toegevoegd.

Op basis van nieuwe energie besparingsmaatregelen moeten efficiŰnte systemen voor verwarmen en koelen ontwikkeld worden. Met het thermisch activeren van bouwdelen wordt aan deze eis voldaan en wordt een hoge thermische behaaglijkheid verkregen, uitgangspunt is dat het gebouw reeds aan bepaalde voorwaarden voldoet ( isolatie, zonwering, etc)

Akustiktherm« en beton kernactivering

Aan kantoren, administratiegebouwen, ziekenhuizen en ook verpleeghuizen worden eisen gesteld ten aanzien van het klimaat en akoestiek in ruimtes.

Door toepassing van betonkern activering wordt aan de eisen betreffende het ruimteklimaat beantwoord. Direct contact van de lucht met het beton van het plafond is daarbij een vereiste. Het ruwe beton van plafonds heeft echter een nadelig effect op de ruimteakoestiek. De gebruikelijke akoestische verbeteringsmaatregelen bewerkstellingen een isolerende werking en reduceren zodoende de functionaliteit van TABS tot 50 %

ATD-Akustiktherm AG heeft deze behoefte aangegrepen om geluidsabsorberende, thermisch geleidende plafondsystemen te ontwikkelen.

Leverbaar zijn:

  • Akoestisch plafondsysteem voor betonkern geactiveerde ruimten, type Flex passief
  • Akoestische plafondsystemen in combinatie met thermisch geleidende bouwdeel elementen voor beton oppervlakte activering, type Flex actief en Multi

BETONKERNACTIVERING

Akoestische plafondsystemen voor betonkern geactiveerde ruimten 

 

Akoestische plafondoplossing (blauw) in combinatie met thermisch actieve bouwdeelsystemen (rood) 

Akustiktherm«Flex passief

Voor een optimale ruimteakoestiek.           

Vlakken van het betonplafond worden niet ge´soleerd.                                             

brochure
 

BETON - OPPERVLAKTE - ACTIVERINGSSYSTEMEN

Akoestische plafondsystemen met thermisch geleidende bouwdeel elementen voor beton oppervlakte activering.

Innovatieve betonactiveringssystemen voor koelen, verwarmen en akoestiek.

 

Akoestisch plafondsystemen (blauw) in combinatie met thermische beton oppervlakte activering zonder in beton ge´ntegreerde buizen (rood).
EfficiŰnter koelen en verwarmen d.m.v. beton klimatisering met:

Akustiktherm«Flex actief

Akustiktherm«Multi,

Verwarmen tot 50 W/m2, Koelen tot 70 W/m2 bij een plafondbelegging van 50 %

Bij nieuwbouw, renovatie, verbouwen en voor later uitvoeren van conventionele TABS 

Brochure

Referentie projecten

 

Akustiktherm«Multi
Beton oppervlakte activeringssysteem voor koelen, verwarmen en akoestiek, idem als type flex actief, echter met extra pijpmeanders direct tegen de geperforeerde plafondplaten voor extra koelen en verwarmen van de ruimte.
  

  Voor info: tel.+31(0)341 493969, fax +31(0)341 493931, e-mail: info@akustiktherm.nl, Leeuwerikstraat 110, NL-3853 AG Ermelo

Copyright ę 2002 - 2014. Alle rechten zijn voorbehouden aan Opticlima Systems b.v.